Projekt Veselé Vesnice - HAPPY  VILLAGES

rozdílné kultury, problémy malých vesnic inspirace, nové nápady, dobré zkušenosti – Česko, Polsko a Španělsko

Projekt, který nám pomůže objevovat a učit se:

Jak pracovat s lokálními produkty?
Jak objevovat místní dědictví a pracovat s místní historií?
Jak organizovat setkání občanů?
Jak měnit malou vesnici aby byla přívětivější pro život?

Mezinárodní cesty Poznávací návštěva Polska, Dobków, Prosinec  6 – 10, 2012
- Návštěva keramické dílny + s možností vytvořit si vlastní výrobek
- Vánoční tradice – vaření a tvorba vánočních dekorací
- Ekomuzeum a lokální výrobky
Poznávací návštěva Španělska, Galície, Fontao, Prosinec 2013
- místní slavnost Sváté Barbory
- Návštěva muzea a výstavy o místní hornické tradici a přeměny obce v místo pro běžné bydlení
Místní aktivity (ve Veselé) - Návštěva polských a španělských zástupců vesnic ve Veselé Pouti, skupina asi 12 lidí (červen 2013)
- Výstava a naučná stezka - Živá paměť Veselská (květen 2013)
- Veselá lavička a rozcestník  - vytvoření a umístění lavičky a rozcestníku v prostorách návsi jako symbolu spojenectví mezi partnerskými vesnicemi 
Společenské aktivity - Mezinárodní kuchařka – tradiční recepty České, Polské a Španělské


 

 

Projekt je financován z Grundtvig - Life Long Learning – programu Evropské komise

 

Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah publikací odpovídá výlučně autor. Publikacenereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.