rozdílné kultury, výzvy malých vesnic
inspirace, nové nápady, dobré zkušenosti – Česko, Polsko a Španělsko