Fontao (GL)


Poboado Fontao Mineiro je malá vesnice o cca 200 obyvatelích v okolí se nacházejí obdobné obce s velmi podobnou charakteristikou. Patří do Vila de Cruces Ayuntmiento. Nachází se  45 km od Santiago de Compostela, hlavní město Galicie a 150 km od Portugalska, s nímž má podobné tradice. Hovoří se zde dvěma úředními  jazyky  galicijština a španělština, komunikace na denní bázi v  galicijštině.

Historie
Fontao - hornické město bylo postaven v letech 1955 a 1958. To bylo opuštěno v  období  poklesu těžby. Později ve 490tých letech byl obnoven Ústav pro bydlení a Haliče, domy byli nabídnuty k domy k pronájmu. V lednu 2005 se nastěhovalo  79 rodin a začala zde žít. V posledních letech tento počet roste.

Průmysl
Jediným průmyslem ve Fontao byla těžba, ale ta byla zastavena před 40 lety.

Hlavní problémy
- Nedostatek veřejné dopravy, nutnost využívat osobních automobilů což má vysoké ekonomické a environmentální náklady
- Potřeba větších  investic do obce
- Problémy se sociální integrací, město tvoří obecní byty, obyvatelé žijí  ve velmi odlišných socioekonomických podmínkách,  dále jsou zde obyvatelé kteří zde žijí po generace a nově příchozí

Místní produkty
pekárna
obchod s kůží a dřeváky

Místní dědictví
1 kaple
1 Film
1 obnovit hornické město
Rekreační oblasti
Lidé, pamětníci
1 opuštěný  důl a 1 hornické muzeum

Hlavní aktéři
Asociación Vecinal Minas da Brea.

O organizaci
Sousední sdružení Brea doly, bylo vytvořeno v hornickém městě Fontao v roce 2005, 50 rodin dnes cca 79, kteří znovu osídlili nově zrekonstruované město.
Naše hlavní cíle jsou například řešit logistické problémy, které vznikají, ale především přispět k sociální integraci prostřednictvím vzdělávání a také o regeneraci životního prostředí

Hlavní činnosti v nedávné minulosti:
- Romeria Minas da Brea slaví každý rok 6. prosince
- San Xoan (tradiční festival na oslavu letního slunovratu 6/24)
- Vzdělávací kurzy po celý rok

Členové sdružení:
Učitelé, školitelé, lidé zajímající se o historii, tesaři, matky, ženy v domácnosti.

Plánujeme
pokračovat v činnosti kterou jsme započali,  vytvoření  archivu pro hornické museum  a vytváření organických zahrad, které by mohla sloužit místním farmářům