Dobków (PL)

 

Dobkow je malá vesnice na jiho-západě Polska pod administrativní správou mšstské části Świerzawa and Złotoryja, vzdálená asi 100 km jižně od Vratislavi (v horách Kaczawskie) a asi 40 km severně od Krkonoš. Je umístěn podél řeky Bukownica v nadmořské výšce 230-295 m.
Obyvatele obce tvoří pováleční imigranti z Ukrajiny a východní a centrální části Polska
 
historie:
Historie obce sahá asi 800 let zpět. První písemná zmíňka o obci Dobków pochází z 1203 pod latinským názvem Villa Helmerici za názvem je to první lokátor - Helmerich.
Do roku 1810 patřila obec ke klášteru Lubiaz což bylo důvodem, proč reformace nikdy nedostala do Dobkówa. Byla to jedena z mála čistě katolických vesnic v Slezsku. Vlastnictví klášterem bylo důvodem, proč nikdy v obci nebyl zámek jako v jiných vesnicích v okolí.
Druhá světová válka nezpůsobila škody v obci. Hned po válce, polští osadníci a němečtí obyvatelé žili společně v klidné harmonii až do července 1946, kdy všichni Němci (s výjimkou jedné která se provdala za polského vojáka a zůstala) byli deportováni do západního a východního Německa.
 
průmysl:
Obyvatelé byli vždy závislí na zemědělství a drobném průmyslu v okolí, stejně jako ve vsi ani v okolí se nenacházelo mnoho průmyslu. Někteří lidé museli cestovat za prácí až do 30 km vzdálených továren v Zlotoryja, Legnica, Jelenia Góra, Jawor a Bolkow.
Za posledních 20 let mnoho obyvatel vesnice našlo zaměstnání v zahraničí. Jen málo z nich zůstalo v zahraničí nadobro. Většina z nich stále považuje Dobków za domov a pracuje v zahraničí jen čas od času.
 
hlavní změny:
Mezi hlavní změny patří zaměstnanost a zlepšení obce samotné. Také investice do větrných elektráren a chov norků způsobili v obci značné nepokoje a protesty, což mělo vedlo k opuštění od těchto projektů. 
Veřejné protesty:
- Protest proti výstavbě farmy amerických norků. Dánský investor chtěl  vybudovat farmu na více než 50.000 zvířat.
- Protest proti výstavbě větrných turbín v oblasti Dobków asi 0,5 km od obce.
 
Stowarzyszenie Dobków byla založena v roce 2002 skupinou lidí z obce.Hlavním důvodem bylo podpořit malé a velké iniciativy v obci, jako je zásobování vodou a zachování historie obce a obnova zapomenutých tradic. Členové sdružení spolupracují na zlepšení kvality života a udržitelného rozvoje obce. Mladí lidé, kteří pracují se staršími se společně učí fotografování, filmování, pořádání výstav, výtvarných dílen Kaczawskie.
Hlavní nedávno realizované projekty:
Ecomuseum - založeno v roce 2005.  "Žijící muzeum" - jedná se o několik míst v obci, kde je příležitost se setkat s "tváří v tvář"  s místními zemědělci a místními řemeslníky. Věří, že to je nejlepší způsob, jak se dozvědět o tom, jak se někteří lidé v obci živí.
Poznávací stezka okolo Kaplí - založena v roce 2010. Je to výsledek spolupráce mezi sdružením a komunitou.  Sdružení navrhlo obsah stezky. Společenstvím bylo obnoveno několik kaplí a byli označeny.
pohádkové zastávky autobusů - děti s dospělými maloval tři autobusové zastávky v obci, a pak se zúčastnil dvou vzdělávacích zájezdů, 2009.
Krásný bod nad vesnicí, 2011.
Tři desetiletí vulcanismu: vzdělávací nástěnka se nachází na Krásném bodě, 2010.
Jóga Project – nakoupili vybavení pro lekce jógy.Projekt měl podpořit zejména seniory z obce, aby trávili svůj volný čas aktivním způsobem, 2011.
Výstava z fotografie během Kaczawskie Warsztaty Artystický festival v roce 2011. Na fotografiích byly zachyceny všechny věkové kategorie kteří přišli do Dobkówa v roce 1945 po druhé světové válce a začali zde žít.
 
místní pamětihodnosti:
Kaple
Kostel St Giles 
Socha sv. Nepomuka
Zřícenina starý zámek
Téměř všechny domy v obci jsou památky, jsou stovky let bez velkýchzměn, stejně jako kameny mostů na řece
 
místní produkty:
Ručně vyráběná a malovaná keramika a hrnčířství atd.
med a včelí produkty
domácí nakládané okurky, džemy a šťávy atd
papírové květy
všechny řemeslníci, majitelé ubytovacích zařízení a včelaři, snaha v obci společně vytvořit místní produkty cestovního ruchu - Ekomuzeum Rzemiosła - Dobkow. Hosté si mohou zúčastnit v dílnách keramiky, výrobě papírové květiny, řezání achátové kameny a zakoupit místní produkty z oblasti, jako je med, keramika, domácí jídlo, atd.
 
tradice:
Letní dožínkový festival - slaví se každý rok na konci srpna.
Kaczawskie Warsztaty Artystyczne Festival - slaví každý rok po dožínkovém festivalu. To je doba, kdy jsou pozváni řemeslníci jako keramika, vyšívání, háčkování, kamenná mozaika, Vystřihovánky, lesnictví, malba, kresba, skláři. Atd.